Tag Archives: bóng đèn led philips s04

Bóng đèn tuýp LED S04

Bóng đèn tuýp LED S04

Bóng đèn tuýp LED S04 là loại đèn tube được thiết kế ưu việt thay thế cho các loại đèn led tube LED huỳnh quang thông thường, đèn được với 4 loại kích thước chủ yếu 0.3m ; 0.6m ; 0.9m ; 1.2m thuận tiện